Kurz Sluneční hodiny 2016

Koncem března 2016 jsem dostal nabídku z Národního ústavu pro vzdělávání, abych byl lektorem kurzu o slunečních hodinách. Příležitosti, kdy mohu seznamovat ostatní s tématikou slunečních hodin, neodmítám. Ani tentokrát jsem nabídku neodmítl.
Následně jsem se dozvěděl, že kurz je určen pro žáky 2. stupně a středoškoláky, navíc, že se jedná o distanční (internetový) kurz.

Souběžně s kurzem Sluneční hodiny probíhal kurz Fraktály. Oba kurzy probíhaly na stránkách Talnetu. Tak se nazývá vzdělávací projekt realizovaný Matematicko-fyzikální falkultou Univerzity Karlovy. Je určen zvídavým a nadaným žákům a studentům z celé České republiky i ze Slovenska. Zaměřuje se na přírodní vědy a některé technické obory a nabízí různorodé online aktivity doplněné prezenčními setkáními.

Dostal jsem za úkol vytvořit plakátek, který by měl podnítit zájem o kurz Sluneční hodiny.

lákací plakátek

Podmínky pro výběr účastníků kurzu jsou patrné z následujícího textu zvacího dopisu.

zvací dopis

Otázkou je, na které školy byl zvací dopis zaslán. Domníval jsem se, že školy na jejichž budově nebo v areálu jsou sluneční hodiny, by mohly mít k tématu slunečních hodin blíže. Proto jsem jich 17 obeslal a poslal jim zvací dopis.
Zda se přihlásili studenti z gymnázia Boženy Němcové z Hradce Králové nebo žáci ZŠ J. A. Komenského z Přerova na základě mé výzvy, se zpětně nedozvím.

Původně měl mít kurz 10 lekcí. Z úsporných důvodů (finančních) se obsah kurzu musel vtěsnat do 6 lekcí. Bylo pro mne dilema, jakou zvolit osnovu respektive učivo. Viděl jsem dvě možnosti:

Zvolil jsem druhou alternativu.

Na součinnostní poradě v polovině května RNDr Zelendová vzpomněla, že při jedné akci s rodilým mluvčím natočila lektorka pro každou lekci úvodní video.
Abych dokázal, že tuzemští lektoři nejsou o nic horší, vzal jsem si za své obdobné video natočit. Měl jsem představu, že budu stát u slunečních hodin a povídat. Potřeboval jsem však vhodného kameramana. Dcera se tohoto úkolu perfektně zhostila. Bohužel použité záznamové zařízení mělo všesměrový mikrofon a kvůli dopravnímu ruchu ze silnice č. 325 se video nedalo použít.

Spojil jsem se proto s firmou ViReNo z Kosmonos, která má s natáčením video reportáží letité zkušenosti. Pro místo natáčení jsme zvolili místo nedaleko Kosmonos - Benátky nad Jizerou, kde jsem se podílel na vzniku analematických hodin. Natočili jsme celkem tři vedea - první na úvod kurzu.

vystoupení na úvod

Druhé video bylo natočeno pro úvod 4. lekce (mělo to být po týdenním přerušení kurzu). Jedním z témat této lekce byly svislé sluneční hodiny.

vystoupení pro 4. lekci detail hodin v Benátkách nad Jizerou

Poslední video bylo natočeno pro úvod závěrečné lekce. Součástí lekce byly analematické hodiny.

analematické hodiny vysvětluji princip analematických slunečních hodin

Distanční kurz probíhal v prostředí Google Class Room (dále jen Učebna). Bylo to pro mne novum a občas jsem provedl krok nesprávným směrem. Například jsem chtěl ke svému jménu vložit miniaturu své vizáže (po vzoru p. Zelendy), ale co jsem provedl, je vidět na následujícím snímku převzatém ze stránek Talnetu. Žádal jsem, aby programátor můj zásah do vzhledu stránek odstranil. Napsal mi, že se mu to líbí a tak jsem se (stejně jako účastníci kurzu) musel na sebe v každé lekci koukat.

hlavička na stránkách

Součástí každé lekce byly kontrolní otázky. Podlehl jsem žádosti rozdělit otázky na dvě části:

V každé lekci jsem zadal minimálně osm otázek, které jsem pak musel hodnotit a bodovat.

Pro zpestření jsem od 3. lekce v každé poskytl vystřihovánky (papírový model) slunečních hodin, které byly tématem příslušné lekce.

na závěr kurzu

K účasti na závěrečném soustředění byli vyzýváni účastníci kurzů na základě bodového hodnocení. Pro zařazení mezi úspěšné řešitele nebylo nutné vyřešení úkolů ze všech lekcí, rozhodující byl celkový součet získaných bodů. Původně mělo být provedeno hodnocení zvlášť pro žáky ZŠ a pro studenty SŠ. Možná díky tomu, že nejvíce bodů získala žačka ZŠ se od toho upustilo.
Ten, kdo odpovídal jen na základní okruh otázek, byl v nevýhodě, protože ten, kdo zodpověděl správně třeba jen jednu otázku "pro zvídavé", dostal body "navíc".

Třicet účastníků s nejlepším bodovým ohodnocením bylo pozváno na setkání do Pardubic, které se uskutečnilo o víkendu 3. a 4. prosince 2016.

Při závěrečném soustředění byli účastníci nejprve rozděleni dle kurzů (Sluneční hodiny, Fraktály). Účastníkům kurzu Sluneční hodiny jsem vysvětlil dílčí témata, v kterých nejvíce chybovali.

Kolega z kurzu Fraktály měl jiné povinosti a na odpoledne byla plánována procházka za slunečními hodinami pro oba kurzy. Pro účastníky z obou kurzů jsem musel shrnout základy, aby Fraktálníci věděli, co je má na slunečních hodinách v Pardubicích zajímat.

Původně jsem naplánoval vycházku za hodinami jako pěší s využitím pardubické hromadné dopravy. Nakonec jsme se dohodli, že objednáme autobus a stihneme objet více hodin za jakéhokoliv počasí.

Počasí nám přálo. Vzhledem k ročnímu období bylo však Slunce nízko a důsledky toho jsme nesli později.

První hodiny, které jsme si šli prohlédnout, byly v místní části Ohrazenice. Tyto analematické hodiny navrhl pan Jirásko v době, kdy v ČR byly asi jen čtvery analematické hodiny.

u hodin v Ohrazenicích

U každých hodin, které jsme navštívili, jsem musel vysvětlit v čem jsou jedinečné, na jakém principu pracují, jaké mají nedostatky atd.

Další zastávkou byly hodiny na Hvězdárně barona Artura Krause v Gorkého ulici.

Pak jsme se přesunuli do Dražkovické ulice, kde jsou gnómonicky chybné hodiny.

hodiny v Dražkovické

Hodiny mají následující gnómonické chyby:

Pěšky jsme se přesunuli k hodinám v Mikulovické ulici. Po cestě jsem upozorňoval jak nepříznivě působí stín balkonu. O to větší rozčarování bylo z toho, že stěna s hodinami byla zastíněna sousedním domem. (Čemu se divit na začátku prosince.).

hodiny v Mikulovické

Velice kladného přijetí se nám dostalo v Komenského ulici. Majitelka nám poskytla materiály, které jim poslal autor gnómonické řešení. Do našeho rozhovoru jsem se domníval, že jim hodiny zhotovil "na klíč". Paní nám vysvětlila, jak realizace hodin probíhala.
Půjčila nám náměrnou šablonu a tak jsem mohl vysvětlit, jak by se postupovalo při zhotovení hodin záznamem stínu (tzv. selským způsobem).

kontrola sklonu ukazatele

Poslední hodiny na nás čekaly v Raabově ulici. Jsou to polární prstencové hodiny. Protože stěna garáže není orientovaná k jihu, nejsou připevněny kolmo ke stěně garáže.

společné foto u hodin

Slunce již bylo tak nízko, že dvůr i s hodinami byl ve stínu.

Po návratu na univerzitní koleje jsem měl až do večeře volno. Účastníci kurzu řešili nějaké logické úlohy, hříčky a nevím, co ještě.
Já jsem se připravoval na večerní program.

Po večeři jsme se přesunuli opět na půdu univerzity. Fraktálníci šli do učebny a účastníci kurzu slunečních hodin byli ve vestibulu.
Měl jsem s sebou další (zatím nepoužité) vystřihovánky, které dostali ti s nižším bodovým hodnocením, nebo ti, co si o ně řekli.

při práci každý má jiné vystřihovánky

Ti s vyšším bodovým hodnocením dostali nabídku navrhnout sluneční hodiny pro konkrétní místo - pražské studentky do Vojanových sadů a studentka bydlící v Týništi nad Orlicí řešila hodiny do tamního parčíku.

návrh hodin pro Vojanovy sady návrh hodin do parčíku v Týništi

Že se jedná o talentované, jsem se ujistil, když jeden student (Fraktálník) projevil zájem o vystřihovánku (model) slunečních hodin. Byl to model, o který nikdo neměl zájem - polární jižní sluneční hodiny ve tavru rozevřené knihy (M. Brož - v časopise Povětroň v čísle 3/2007, str.27). Bez hlubších znalostí slunečních je vystříhal a slepil. Druhý den si vzal model polárních jižních od p.  Zenkerta, které jsem díky špatné prostorové představivosti neuměl slepit a předvedl mi, jak by to mělo být.

Účelem večerního zaměstnání bylo "něco" vytvořit a druhý den "s tím" seznámit ostatní účastníky.

V neděli dopoledne nám fraktálníci vysvětlili, co jsou fraktály. Autoři vlastních fraktálů nám je předvedli.

Ti, co vystřihovali modely slunečních hodin, měli o těchto modelech něco říci. Většinou jsem to místo nich musel říci já. Výjimkou byl Ladislav Pirkl, který vystříhal a slepil hodiny ve tvaru krychle.

všechny modely které vystříhali

Přestože na internetu lze poshánět mnoho modelů k vystřihování, u každých je třeba ověřit, že jsou funkční. Pro ilustraci, jak se mění vzhled vodorovných hodin v závislosti na zeměpisné šířce, dostali účastníci pro vystřihování hodiny pro různé zeměpisné šířky dle dokumentu "NASS-CutOut-HorizontalSundials.pdf".
V neděli jsem jim předvedl s použitím uvedeného dokumentu, jak se mění vzhled. I když se jedná o perfektní a velmi názornou prezentaci, i zde se našla chybička. Na číselníku jsou dvě polední čáry, které by odpovídaly širšímu ukazateli.

Pak dostaly slovo dívky z Prahy. Pro určené místo ve Vojanových sadech navrhly použití polárních prstencových hodin. Se svým návrhem řešení seznamovaly ostatní.

návrh hodin pro Vojanovy sady vysvětlují ostatním

Další dvě dívky nás seznámily s návrhem hodin pro parčík v Týništi nad Orlicí. Zvolily polární jižní hodiny.

seznamují ostatní se svým návrhem

Tři nejlépe hodnocení účastníci z každého kurzu dostali odměnu. Pro účastníky kurzu o slunečních hodinách to byla kniha "Sluneční hodiny v Královéhradeckém kraji", jejímž jsem autorem. Proto jsem byl požádán, abych tyto knihy podepsal.

podepisuji knihu

Na závěr kurzu dostali účastníci za úkol, aby stručně ohodnotili kurzy, kterých se účastnili. Překvapilo mne, že jediným studentem, který měl zájem se blíže seznámit s dalšími, kteří se zabývají fraktály, byl Hoang Ngoc Hung z gymnázia v Ústí nad Labem.
Shodou okolností je to ten, který projevil zájem o sluneční hodiny. Dokonce si řekl o dokument NASS-CutOut-HorizontalSundials.pdf s tím, že jej předá ve škole, protože je velice názorný.šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku