Přednáška o slunečních hodinách v Plzni

Západočeská pobočka ČASu zorganizovala vycházku po plzeňských slunečních hodinách s odborným komentářem spojenou s večerní přednáškou Sluneční hodiny - nejen dekorace. Byla pořádána ve všední den, ve středu, kdy je veřejnost na přednáškové akce Hvězdárny a planetária v Plzni zvyklá.

pozvánka na akci

Vycházka po slunečních hodinách v Plzni

Procházka zahrnula 7 slunečních hodin zhruba ve 3 lokalitách (centrum města, sídliště Vinice a sídliště Košutka, sídliště Bory). Vycházka trvala zhruba 3 hodiny (cca od 15 do 18 hodin).
Je to snad první akce, kdy je skloubena vycházka za hodinami s přednáškou.

jedny z hodin na trase

Přednáška na radnici

Přednáška byla od 19.00 do 21.30 hod (možná i déle). Bližší informace byly uvedeny na stránce města Plzně . Pro přednášku jsem zvolil následující osnovu:

Pro vysvětlení, jak je to s azimutem slunce během roku, jsem použil obrázek od p. Schumachera. Úhly azimutu slunce jsou uvedeny pro celé hodiny při letním slunovratu (část vnější kružnice), při rovnodennostech a při zimním slunovratu (část vnitřní kružnice). Červenou čarou je vyznačena poloha jižní zdi vůči světovým stranám. Zdánlivý pohyb slunce během dne je ve směru hodinových ručiček.

vysvětlení azimutu

Část prostřední kružnice odpovídá rovnodennosti. Tehdy (pro naši zeměsnou šířku a délku) vychází slunce na jihu v 6. hodinu ranní a zapadá na západě v 6. hodinu odpolední. Letní čas není brán v potaz.

V období kolem letního slunovratu vychází slunce na severovýchodu již ve 4. hodinu ranní a zapadá na západě v 10. hodinu večerní. Nejprve svítí slunce (od 4:00 do cca 7:25) na severní stěnu. Pak během dne (cca do 16:35) svítí slunce na jižní zeď. Následně svítí na severní stěnu.

Kolem zimního slunovratu svítí slunce na jižní zeď po celou dobu jeho denního svitu.

pracovní doba J slunečních hodin

Pro vysvětlení je použit opět obrázek od p. Schumachera se shodným obsahem. Rozdíl je v umístění modré čáry vyznačující polohu SSV zdi vůči světovým stranám. Vidíme, že kolem letního slunovratu svítí slunce na stěnu s námi zvoleným azimutem ve dvou částech dne - od východu slunce do 8:55 a od 18:20 do 20:00 hod.

pracovní doba SSV slunečních hodin
pracovní doba SSV slunečních hodin

Vypočtený číselník pro stěnu s uvedným azimutem je patrný z obrázku. Vpravo je pak obrázek reálných hodin na stěně s obdobným azimutem.

číselník SSV slunečních hodin konkrétní sluneční hodiny

Návštěva u Františka Mareše

Přednášky se zúčastnil i pan František Mareš sluneční hodinář z Plzně. Dohodli jsme se, že ho navštívím v jeho "Království slunečních hodin", jak označil jeho pracovnu jeden z článků v tisku.

Nad vchodem do domu, kde bydlel, jsou umístěny sluneční hodiny. Číselník obsahuje:

sluneční hodiny p. Mareše

V pracovně pana Mareše byla široká plejáda modelů, maket, fukčních vzorů slunečních hodin všech možných typů.

makety a vzorky slunečních hodin makety a vzorky slunečních hodin makety a vzorky slunečních hodin
makety a vzorky slunečních hodin vodorovné a čtvery svislé

Základní orientace číselníků je patrná na následujícím modelu.

maketa - dům slunečních hodin základní orientace stěn

Zajímavé sluneční hodině při cestě domů

Při cestě domů jsem udělal několik odboček z hlavní trasy, abych se podíval na hodiny, kterých si velmi vážím.

Jedna zastávka byla v Dobřívi (7 km VJV od Rokycan), kde je čtveřice slunečních hodin umístěna v horní části podstavce sochy Jana Nepomuckého u Švédského mostu. Jednotlivé sluneční hodiny jsou orientovány ke světovým stranám - na východ, jih, západ a na sever.

socha u mostu pohled na jižní a východní hodiny

Protože jsem hodiny Antonína Engelbrechta v Holoubkově (7 km VSV od Rokycan) předtím neviděl, musel jsem se u nich zastavit. Kromě signace je na hodinách uveden i letopočet jejich vzniku 1804.
Pokud se nenajdou hodin na jejich restaurování, hrozí jim zánik.

hodiny A. Engelbrechta

 
šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku