Sborník Pomezí Čech, Moravy a Slezska

Sborník Pomezí Čech, Moravy a Slezska vydává Regionální muzeum v Litomyšli ve spolupráci se Státním oblastním archivem Zámrsk - Státním okresním archivem Svitavy se sídlem v Litomyšli. Sborníky jsou vydávány od roku 1997.

Titulní list sborníku Název uvnitř Tiráž

Sborník má 263 stran. Obrázky jsou černobílé.
Článek Sluneční hodiny na pomezí Čech, Moravy a Slezska je na 27 stranách.

Článek zahrnuje sluneční hodiny z okresů Svitavy a Ústí nad Orlicí a východních částí okresů Rychnov nad Kněžnou a Chrudim. Nejprve je uveden seznam stanovišť, kde je známa existence hodin v uvedené oblasti, pak statistické údaje pro tuto oblast.

Na uvedeném území je evidováno celkem 151 slunečních hodin (1 hodiny = 1 stínový ukazatel). Soubor údajů vybízí k různým statistickým hodnocením. Jedním z kritérií může být typ hodin. Nejvíce sluneční hodin je svislých - celkem 127 (84 %). Azimut stěn je znám či odhadován u 101 hodin (79,4 %). Nejvíce nástěnných hodin (celkem 60) je orientováno jižním směrem (47,2 %). Jihovýchodních je tu 17 (13,4 %) a jihozápadních 13 (10,2 %). Západním směrem je orientováno 6 hodin (4,7 %), východním směrem jsou orientovány čtvery hodiny a jediné hodiny jsou orientovány k severu. Jako ukazatel je v 87,4 % je použit šikmý ukazatel, z toho v 16,2 % je opatřen nodem. V šesti případech (4,7 %) je uváděn kolmý ukazatel. Dalším údajem je stáří hodin. To je ve výše uvedené oblasti uváděno přibližně u 60 % hodin. Ze sloupcového grafu lze odečíst, že nejhojnějšími lety z hlediska vzniku hodin byly roky 2000 až dodnes (11,9 %), 1980 až 2000 (10,6 %) a 1960 až 1980 (6,0 %). Hodiny se stářím do roku 1900 jsou uváděny ve 22,5 %.

Začátek článku Stránka 244 sborníku

Historickým skvostem jsou sluneční hodiny pultového typu v Moravské Třebové. Navíc se jedná o vícenásobné hodiny. Pocházejí, jak udává letopočet na jejich jižní straně, z r. 1558. Jsou vyrobeny z místního pískovce.
Jsou zde popsány jednotlivé hodiny a jejich gnómonický obsah (co vše ukazují). Barevné obrázky těchto hodin jsou uvedeny na stránkách Sluneční hodiny v Moravské Třebové.

Na slunečních hodinách v Chocni je uveden letopočet MDCCXXIX, který nám sděluje, že vznikly v roce 1729. Dva obrázky ukazují, jak se číselníky mohou po letech změnit.
Na zámku v Litomyšli jsou celkem dvoje sluneční hodiny. Jedny jsou z roku 1729, druhé z roku 1737. Samozřejmě u těchto hodin, stejně jako u dalších, je uveden jejich popis.
V článku jsou zmíněny i hodiny, které již zanikly (například Litomyšl - barokní piaristická kolej, Vranová Lhota - kostelní věž, Balda - zámeček, Dolní Újezd 35.

Pro představu o obsahu článku je zde uvedeno několik stránek v obrázcích.

Stránka 253 sborníku Literatura

Článek je doplněn seznamem literaury a resumé v angličtině a němčině.

Resumé v angličtině Resumé v němčině


šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku