Informace o akci

v Hradci Králové

Hvězdárna a planetárium v HK pořádala ve dnech 30. září a 1. října 2006 akci s tématikou slunečních hodin.

V sobotu 30. 9. jsme na přání obdivovatelů, kteří neumějí sluneční hodiny navrhnout, zařadili téma - jak navrhnout sluneční hodiny. Přestože se Slunce občas schovávalo za mraky, měli jsme štěstí a v potřebnou dobu vykouklo (ve 12 hod 46 minut 42 sekund a pak 3 x po půlhodině). Předvedli jsme zhotovení číselníku záznamem stínu a návrh číselníku pomocí programu SHC.

Na dvoře hradecké hvězdárny jsme připevnili desku, na které jsme ilustrovali zhotovení číselníku oběma uvedenými způsoby.

vzpomínka na p. Šimra
odborný výklad
pozorní posluchači
obdivovatelé i laická veřejnost

Před hvězdárnou jsme si připomněli základní vlastnosti rovníkových a analematických hodin. Diskutovali jsme o způsobech určování okamžiků východu a západu Slunce na číselníku analematických hodin.

u hodin J. Pevného
výchova dorostu

Pavel Marek (sundial maker z Kladna) se přiznal k autorství analematických slunečních hodin ve formě turistické známky a všechny přítomné známkou obdaroval. Informace o těchto hodinách je uvedena na stránkách a lze je objednat.

přiznal se bez nátlaku
porovnání se zemními analematickými

Účastníky sobotní akce byli zástupci laické veřejnosti, obdivovatelé i zhotovitelé hodin. Účast byla nejen z okolí Hradce, ale i z Lovosic, Hronova, Kladna, Opavy, Lipníku nad Bečvou a Napajedel.

Pak jsme se zašli občerstvit do blízké restaurace (jméno neuvádím - skrytou reklamu nepodporujeme). Zde jsme se bavili o slunečních hodinách v širších souvislostech - zkušenosti s hledáním stanovišť hodin, focením hodin, spoluprací s realizátory hodin, ... a hovořili s redaktorkou Českého rozhlasu Hradec Králové. Pozvání na hvězdárnu bylo odvysíláno ještě odpoledne a tak další zájemci mohli přijít na druhou část programu.

posilněni před pokračováním

V druhé části programu jsme se seznámili s kanonickými (středověkými) slunečními hodinami v Evropě a evidencí Herberta Rau(a) z Německa. M. Brož toto doplnil informacemi o podobných hodinách u nás.

základní typy kanonických hodin

Ve vystoupení Sluneční hodiny na veřejných prostranstvích jsme si nejprve připomněli, co vše České vyhlášky, předpisy a zákony pod pojmem "Veřejné prostranství" zahrnují. Byly předvedeny základní typy používané na veřejných prostranstvích v mnoha různých variacích ze světa i z domova (z celkem 65 různých stanovišť).

Kromě známých byly předvedeny i méně obvyklé a pro některé neznámé typy. Monumentální provedení hodin bylo ilustrováno na 5 násobných hodinách "sluneční plachetnice" z Francie (Tavel). Největší číselník se tyčí do výšky 17 m. Celková hmota díla je 240 tun.
Další předvedenou kuriozitou byl most přes řeku Sacramento v Kalifornii. Železobetonový pylon nesoucí prostřednictvím ocelových lan mostní konstrukci má sklon odpovídající zeměpisné šířce a slouží zároveň jako ukazatel obřích hodin.

umístění v krajině
při otvírání
je přesně celá
architektonickým skvostem i při nočním osvětlení

S gnómonickou rekonstrukcí slunečních hodin v Klementinu nás seznámil její spoluaktér M. Brož. Připomněl nám i vzhled a různé funkce dalších hodin v Klementinu. Část obsahu vystoupení je uvedeno v časopisu Povětroň 2006/2 a lze jej stáhnout z adresy http://www.astrohk.cz/ashk/povetron/

levé západní
pohled na 'odhalené hodiny'

Ti co zůstávali v Hradci přes noc (účastnili se programu i druhý den) pokračovali v konverzaci na dané téma v místní restauraci "na starém městě". Zde jsem byl zaskočen připomínkou, že předpokládali ustavení nějakého spolku příznivců - lepší vzájemná výměna informovanost, spolupráce, ... Bylo naší chybou, že jsme neměli připraveny nějaké návrhy jak ...
Snad již nazrály podmínky pro podobné "sdružení".

V neděli jsme vyjeli osobními auty na výlet za slunečními hodinami. Navštívená místa s odkazem na stránky katalogu jsou v tabulce:

Stanoviště Odkaz do katalogu
Lázně Bohdaneč
lázeňský park poblíž náměstí
dokončené v druhé polovině září 2006
PA 29
Kladruby nad Labem
hřebčín
východní
rok vzniku 1724
PA 2/1
Kladruby nad Labem
hřebčín
jižní
rok vzniku 1724
PA 2/2

Díky sobotnímu upozornění v rádiu, nás v Bohdanči dojelo další vozidlo s příznivci slunečních hodin. Neváhali a nelitovali. Slunce sice nesvítilo, ale ani nepršelo.

účastníci výletu (někteří zrovna chyběli)
Stanoviště Odkaz do katalogu
Přelouč
Českobratrská 86
PA 8/2
Jedousov 12
aneb jak změnit azimut stěny
PA 1
Heřmanův Městec
náměstí
věž kostela sv. Bartoloměje
CR 16
Heřmanův Městec 283
dům na náměstí
lékárna
CR 12
Heřmanův Městec 45
bývalá zámecká jízdárna
poblíž náměstí
CR 17
Heřmanův Městec
náměstí
hotel Bílý Beránek
Náměstí Míru 177
OBĚD
 
Chrudim
Čáslavská 973
SPŠ strojnická
číselník s moderním vzhledem
CR 24
Kočí
kostel sv. Bartoloměje, loď
kulturní památka

hodiny z roku 1682
CR 4
Vraclav
UO 12/2
Vraclav
UO 12/1
Hrušová
UO 3
Litomyšl
průčelí zámku
venkovní jihovýchodní
hodiny z roku 1729
SY 11/1
Litomyšl
nádvoří zámku
jihovýchodní stěna
hodiny z roku 1737
SY 11/2

V Litomyšli jsme se navzájem rozloučili. Cesta do Hradce Králové byla "volným návratem" (účastníci z Opavy, a Napajedel jeli odtud, některá vozidla jela později ..). Sice došlo vůči původnímu plánu k posunu, ale prohlédli jsme si navíc kostel Českobratrské církve v Přelouči (zde si Pavel Marek zahrál na varhany), navštívili jsme navíc dvě stanoviště hodin, poseděli nad kávou atd.

I legraci a "kufrování" jsme zažili. Nejdříve nebyla jednotlivá vozidla zvlášť označena a dvě sledovala cizí vozidla a dojela do Valů na trhy. Jindy zase zjistili, že sledují vozidlo na jehož zadním sedadle jede pes. Ten ale účastníkem akce nebyl. Vždy jsme se dojeli a našli. Díky tomu, že někteří účastníci se omluvili na poslední chvíli (nebo vůbec ne) asi 6 míst ve vozidlech zůstalo volných (mohlo jet zájemců více).

Myslím, že nemluvím jen za sebe, ale AKCE SE VYDAŘILA, ať žije další.


 
na úvodní stránku