Analematické sluneční hodiny

Analematické sluneční hodiny

S pojmem analema jsme se setkáváme u svislých či vodorovných slunečních hodin. Zde se jedná o křivku ve tvaru podlouhlé osmičky. Na těchto hodinách vyznačuje rozdíl mezi pravým a středním slunečním časem.

Význam analemy u analematických hodin je odlišný. Jedná se o stupnici umístěnou v ose číselníku a orientovanou severojižním směrem. Nejčastěji jsou na stupnici vyznačeny začátky jednotlivých měsíců. Nepohybuje se po ní stín ukazatele, ale naopak se po ní přesunuje ukazatel.

Číselník analematických hodin

Analematické hodiny jsou založeny na měření azimutu Slunce. Zpravidla jsou zhotoveny jako vodorovné a stínovým ukazatelem je gnómon. Azimut ve stejnou hodinu během roku však není stejný. U analematických hodin se toto koriguje přemísťováním stínového ukazatele po analemě. V době slunovratů stojí gnómon v krajních polohách a to v létě v severní části a v zimě v jižní. O rovnodennostech uprostřed. Číselník hodin ve tvaru elipsy vznikne průmětem rovníkových hodin do vodorovné roviny. Číselník má tvar elipsy.

Analematické hodiny jsou zvláštním typem azimutálních hodin. Nepoužívají vícero stupnic pro jednotlivá časová období, ale pro příslušné datum měníme polohu ukazatele. Číselník bývá ve tvaru elipsy. Ukazatel může být posuvný, přenosný s podstavcem ve tvaru trojnožky nebo člověk sám slouží jako ukazatel.

Od roku 2002, kdy u nás vznikly první hodiny tohoto typu, se jejich počet stále zvyšuje. V roce 2010 jsem napočítal 12 analematických zemních hodin. Jsou na následujících stanovištích:

Koncem roku 2012 je jich v republice dle mých informací 22. Na dalších se pracuje. Přehled evidovaných analematických slunečních hodin v katalogu Slunečních hodin ve střední Evropě naleznete na odkazu.

Stojím jako ukazatel

Funkce analematických slunečních hodin je patrná z foto z Lázní Bohdaneč (autorem gnómonického řešení těchto hodin je Miroslav Brož).
šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku