Časté chyby při realizaci slunečních hodin

1. Vliv stanoviště hodin

Před vlastní realizací slunečních hodin je třeba věnovat velkou pozornost výběru stanoviště. Je nutno respektovat jak vliv denní doby (v kterou hodinu dojde k zastínění číselníku), tak změnám během roku. Zatímco stromek před hodinami v létě skoro nestíní, v zimě již může být číselník zastíněn i několik hodin.

Při výběru místa pro hodiny je nutno zahrnout vliv stávajících překážek, kdy stíní jiné okolní svislé předměty, například stromy.

Sluneční hodiny v Hořicích, které dříve stínil smrk

U nástěných hodin mohou stínit (zvláště okolo poledne při letním slunovratu) předsunuté předměty ve vodorovném směru, které jsou součástí objektu. Dosti často stíní předsunuté okraje střech, římsy apod.

Zámek v Litomyšli Co s tou stínící střechou?
Nebylo by lepší umístění mezi okny? Lze najít i u historických hodin Jedny z Hradce Králové

Snažíme se vyhnout i dalším rušivým vlivům předmětů, které vrhají stín. Jak nepříjemně působí stín vzdušných vedení je vidět na obrázku dalších hodin - Jeneč.

Rušivé stíny drátů

Některé překážky vznikají dodatečně. Například nebyla odhadnuta rychlost růstu stromů, keřů či rostlin, jejich konečná velikost nebo byla dána přednost jinému významu stanoviště (zákoutí).

Teď již jen zátiší Hezké hodiny stíněné meruňkou Od roku 1895 ty stromy ale vyrostly!

Kromě přírodních rušivých prvků, mohou negativně na hodiny působit dodatečné stavební úpravy .

Paradox: sluneční hodiny schované před sluncem

Při návrhu provedení hodin je nutno také zvážit přístupnost vandalům. U nástěných hodin radím: "Pokud můžete, zřiďte je ve výšce, kam vandalové snadno nedosáhnou". U vodorovných hodin lze poradit jen použití masivního ukazatele. Nevím, jak by musel být zkonstruován ukazatel, aby u nás odolal vandalům.

Pane, chodím tudy denně. Nevíte co to je?

Provedení vodorovných hodin jako zemní, s vyznačením hodin "patníky", není u nás tak časté. Proto je na škodu, že díky chybějícímu ukazateli nejsou funkční. To je případ hodin v Praze Suchdol.

2. Návrh číselníku

Při návrhu číselníku je nutno vycházet ze zeměpisných souřadnic stanoviště. Stínový ukazatel musí být rovnoběžný se zemskou osou.

Příkladem chybného provedení, kdy sklon nebyl dodržen, jsou sluneční hodiny ve Vysokém Mýtě nebo v Kralupech nad Vltavou. Přitom by to jinak byly hezké funkční hodiny.

Snímek autora Snímek autora

U svislých hodin se lze někdy setkat s chybou vzniklou přenesením číselníku ze stanoviště s odlišným azimutem stěny. Rovněž v tomto případě hodiny nefungují správně.

Rozsah hodinových čar nebo číselných údajů na číselníku hodin by měl odpovídat realitě na stanovišti. Na hodinách by měly být vyznačeny jen ty hodiny, kdy je číselník sluncem osvětlen (alespoň v některém období).

Možná je chybou i opačný stav, kdy slunce vrhá prostřednictvím ukazatele stín na číselník, ale hodinové čáry (časové údaje) v příslušné části číselníku nejsou vyznačeny.

Hodiny fungují, přesto nevíme kolik právě je

Pokud jsou na číselníku vyznačeny datové (kalendářní) čáry například vyznačující vstup do znamení zvířetníku, měly by mít tvar hyperbol. Odstrašujícím případem je nahrazení hyperbol lomenými čárami - viz hodiny v Čáslavi.

Lomené čáry by se neměly na číselníku objevit Nyní již smrk hodiny v Hořicích nestíní

Otázkou při restaurování historických hodin je, zda zachovat nesprávný tvar křivek, či zda dát přednost gnómonické správnosti i za cenu změny původního vzhledu. V Hořicích dali přednost historické podbě.

3. Vlastní realizace hodin

Poloha ukazatele musí být stabilní. Je-li užito jako stínového ukazatele tyčky, musí být zajištěno, aby se tyčka neotáčela.

Při realizaci číselníku s kalendáriem je třeba dbát na správnou polohu nodu (umístění na tyčce musí odpovídat měřítku pro datové čáry). Působí podivně, když v prosinci ukazuje stín nodu na rovnodennost (Petrkov) nebo když stín nodu ukazuje mimo rozsah datových čar (Ledburská zahrada v Praze).

Vyfoceno 7. prosince, ale stín v kalendáriu tomu neodpovídá Stín nodu je mimo kalendárium

Protože hodiny mají vydržet několik desetiletí, je třeba pečlivě vybírat typ barvy. Barva musí odpovídat podkladu na který je použita, být určena pro vnější nátěr a musí být dlouhodobě trvanlivá.

Důležité je i umělecké ztvárnění číselníku. Některé působí kýčovitým dojmem. A to snad nechceme.

Podle mne je to kýč A tohle je snad pr...
Co vy na to? To snad NE!
  

NAVRCHOLU.cz
    šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku