Doporučuji k navštívení

další stránky se slunečními hodinami:

 

 

Historické budovy Evropy a jejich detaily

Od června 2020 je v provozu rozsáhlý archiv historických budov Evropy, který se věnuje nejen samotným budovám, ale i různým datailům jako jsou arkýř, balkon, bašta, dlažba, dveře, hodiny, erby, znaky, kamna, komíny, okna, střílny ...

MF ARCHIV je databází obrázků, fotografií, pohlednic a dalších dokumentů historických budov Evropy, které jsou součástí sbírky Miroslava Fuchse. Záměrem je vytvořit jednoduchý operativní seznam historických budov a hlavně jejich detailů, konstrukčních a architektonických, který může posloužit všem zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti – památkářům a projektantům při hledání vhodných a srovnávacích příkladů při konzultacích či návrzích úprav historických budov a zpracovatelům SHP jako doplňující zdroj informací pro jejich badatelskou činnost.

Archiv je průběžně doplňován a informace v něm uvedené jsou převzaty z dostupné literatury a jsou pouze orientační.

Cílem jeho snahy je jednou v budoucnosti rozšířit tuto jednoduchou databázi na všechny historické budovy a jejich detaily v rámci Evropy.

Ve sbírce se dají hledat objekty či detaily podle různých kritérií, jak geografických, tak konstrukčních. Prohlížení je vázáno na jednoduchou registraci.

Přihlašovací postup následující:

 

 šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku