Křest knihy "Sluneční hodiny na pevných stanovištích"

Nakladatelství ACADEMIA u příležitosti vydání knihy Sluneční hodiny na pevných stanovištích uspořádalo 16. března 2005 přátelské setkání s autory knihy.

pozvánka na akci

Využili jsme setkání s příznivci slunečních hodin, abychom vysvětlili jak kniha vznikala, proč byly zařazeny některé kapitoly apod. Vysvětlili jsme rozdíly mezi papírovým katalogem (knihou) a elektronickým katalogem, možnosti elektronického katalogu.

pohled na posluchače pohled na posluchače

Posluchače jsme informovali o přírůstcích v katalogu od redakční uzávěrky knihy:

pohled na posluchače

V seznamu ohrožených hodin uvádíme v knize na 3. místě Moravskou Třebovou. Při setkání jsme se dozvěděli, že hodiny z roku 1558 byly během roku 2004 restaurovány. Majitelem této kulturní památky je město Moravská Třebová. Ke "znovuzrození" došlo téměř po dvaceti letech po jejich poničení. Restaurování prováděl restaurátor akad. soch. Martin Pokorný s technologem ing. Ladislavem Krylem za dozoru Dr. Václava Paukrta z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích. Jsou umístěny na nádvoří zámku v Moravské Třebové a jsou volně přístupné.

pohled na posluchače

Někteří tehdejší posluchači již nejsou mezi námi. O slunečních hodinářích Františku Marešovi a Josefu Jirásko se můžete dočíst na stránkách Osobnosti české gnómoniky.


 
šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku