Nápisy na slunečních hodinách

Číselníky slunečních hodin bývají doplňovány nápisy. Lze jimi zpřesnit podmínky, za kterých vznikly nebo byly restaurovány (letopočet, jméno nebo iniciály autora, zeměpisné souřadnice stanoviště). Příklady takových nápisů s uvedením stanovišť:

Anno Domini MCMXXXVII Olomučany
Fecit Anno Domici 1838 Rakovník
LP 1954 Roztoky
1546 Buchlovice, hrad Buchlov
1820, REST. 1960 Harrachov, Nové Město
A-M MCMLXXVII Hartinkov
A.D. 1914 Hluboká nad Vltavou
R. Y. 1896 Sloup v Čechách
1764 – 1931 Znojmo, Mramotice
Fec. Engelbrecht Berauensis Třeboň
Janota 73 Žinkovy
Hodiny ve Volyni

U složitějších horologií jsou nápisy použity pro vysvětlení významu údajů na slunečních hodinách:

Long Diei délka dne Třeboň
Lon Noctis délka noci Třeboň
Ortus východ (slunce) Český Krumlov
Occasum západ (slunce) Český Krumlov
SOL LUNET slunce svítí Český Krumlov

Prostřednictvím nápisů lze pozorovateli připomenout rozdíl mezi pravým slunečním časem místním a středním slunečním časem pro středoevropský poledník a to ve formě tabulky (Praha, Cukrovarnická 55) nebo jako popis grafu korekční křivky (Roztoky).

Hodiny v Praze, Cukrovarnická 55

Sluneční hodiny dávají příležitost k zamyšlení o smyslu či pomíjivosti lidského života, věčnosti přírody, významu Boha. Ve formě sentencí (úsloví) vyzývají pozorovatele aby se v denním shonu zastavil a zamyslel nad smyslem svého konání.

Hodiny ve Strakonicích
Bděte, neb nevíte dne ani hodiny Sedlec
Všeho do času – Pán Bůh navěky Mnichovice
Která bude moje poslední? Horní Heřmanice
Kdo hodiny tráví v práci, času marně neutrácí Klatovy
Co hodina, to novina Ostrava, Stará Bělá
Hodiny i tvůj čas měří, pamatuj na konec Višňová
Ve chvatu času, raduj se z jasu Poděbrady
Léto budiž pochváleno Budislav
Čas letí, nevrací se, tvé dílo ho přetrvá … Rataje nad Sázavou
Užij nynější – pamětliv poslední Střížov
Bděte, neboť nevíte v kterou hodinu přijde Pán Dubenec
Každá hodina poraňuje, poslední usmrcuje Dubenec
Jedny z uvedených - Dubenec

Někteří autoři, aby zvýšili důstojnost slunečních hodin, používají latinských nápisů. Připomeňme si některé i s přibližným překladem:

CARPE DIEM Užívej dne
SINE SOLE NEQUID SUM Bez Slunce nejsem ničím
HORAS NON NUMERO NISI SERENAS Počítám jen jasné hodiny
HORA RUIT Čas letí
SOL OMNIBUS LUCET Slunce svítí všem
TEMPORA LABUNTUR TACITISQUE SENESCIMUS ANNIS Čas plyne a my tiše stárneme s ním
SOL ME VOS UMBRA REGIT Mne řídí slunce, vás stín
NIHIL SINE SOLE Nic (není) bez Slunce
UTERE PRAESETI MEMOR. ULTIMA Užívej přítomnosti a pamatuj na věci nejzasší
SINE SOLE SILEO Bez Slunce nepromluvím (mlčím)
OMNIS HORA NUMERATUR Každá hodina je nám počítána
VIVE MEMOR LETI, FUGIT HORA Žij pamětliv smrti, čas letí
OMNES VULNERANT ULTIMA NECAT Všechny zraňují, poslední zabíjí

Mezi příznivci slunečních hodin existují sběratelé latinských nápisů na hodinách. V internetové pavučině lze nalézt i jejich stránky, například s francouzským, španělským nebo s anglickým překladem.

Lze nalézt i stránky, kde jsou shromážděna úsloví v jednom jazyce, zde například v angličtině.

Na starších hodinách lze spatřit nápis u kterého jsou některá písmena vyznačena odlišnou barvou nebo mají odlišnou velikost. Pokud jsou to písmena shodná s římskými číslicemi (M, D, C, L, X, V, I), může jít o tzv. chronogram. Příkladem může být nápis na zámeckých hodinách v Litomyšli.

Sluneční hodiny s chronogramem - Litomyšl

HOC VNO EXVRGIT VESTER DECOR OMNIS AB AXE (Jedině odtud, od nebes, pochází všechna naše budoucnost).

Červeně vyznačená písmena jsou v nápisu na hodinách velikostně a barevně odlišena. Tvoří chronogram. Seřadíme-li tato písmena do tvaru letopočtu, zjistíme rok vzniku MDCCXXVVVII = 1737.šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku