Podzimní víkendová akce 2008

leták vydaný hvězdárnou

Procházka Hradcem Králové

Naše letošní setkání začalo, jak jinak, pod slunečními hodinami. Miroslav Brož seznámil přítomné s historií a gnómonickými chybami hodin v Nezvalově ulici.

setkání pod hodinami meeting point

Přemístili jsme se k výškovým sloupkovým hodinám na Malém náměstí. Zde se rozvinula diskuze o jejich funkci a o tom, jak si ji kolemjdoucí má domyslet. Miroslav Brož řekl, že někteří občané z okolí již princip vědí a tak předávají své znalosti jiným.

hodiny na Malém náměstí

Na Malém náměstí jsme si prohlédli půdorys někdejšího pevnostního seskupení Hradce Králové. To se nám hodilo na několika místech, kde byly vidět pozůstatky někdejšího opevnění (Jiráskovy sady, Šance - za lékařskou fakultou).

Další zastávka byla ve dvoře rezidence Šatlava. Jako reakce na komentář k hodinám se rozvinula diskuze o tom, proč se někdy píše římská čtyřka jako IIII.

rezidence Šatlava rezidence Šatlava

Na Velkém náměstí se k nám připojili členové a příznivci ASHK, kteří zkrátili každoměsíční setkání a zúčastnili se s námi procházky za slunečními hodinami.

Podle obrázku hodin v jedné z budov hradecké univerzity (UHK) jsme hledali místo, odkud malíř zachytil panorama starého města.

odkud to maloval?

Martin Cholasta na jedné ze zastávek zpomenul některé osobnosti z Hradce celorepublikového, ale i celosvětového významu (například astronom Jan Šindel, který se zde narodil v roce 1370, dle Tadeáše Hájka z Hájku zhotovil a vystavěl staroměstský orloj v Praze a byl učitelem Tycha Brahe - blíže viz odkaz).

Na schodech u bývalého pivovaru

Aby mimohradečtí poznali z města více než jen sluneční hodiny, vedla procházka okolo Hučáku. Při zdejší zastávce jsme se bavili nejen o vzniku a významu Hučáku, ale i o architektuře města, přínosu architekta Gočára pro město, ale i o jeho neuskutečněných plánech.

U Hučáku

Elektrárna s bohatou historií byla vybudována na labském „Hučavém" jezu, podle kterého také získala své jméno. Vodní elektrárna - nazývaná dnes jako secesní unikát na Labi - vyrůstala na levém břehu řeky na 157. říčním kilometru. Architektonicky skvěle zvládnutá stavba vznikala v období, kdy charakteristickou tvář Hradce Králové začali utvářet architekti takového věhlasu, jakým byl například Jan Kotěra. Secesní charakter stavby, který navrhl prof. arch. František Sander, byl později doplněn časnou modernou, v jejímž stylu byly řešeny provozní budovy. Bližší informace viz odkaz.

Nejprve z parčíku a pak ze dvora budovy UHK (náměstí Svobody 331) jsme si prohlédli zdejší sluneční hodiny. Díky jejich umístění ve dvoře a díky nízké výšce Slunce byly však ve stínu.

Přesunuli jsme se po Eliščině nábřeží okolo muzea, přes Šance do dvora gymnázia Boženy Němcové.
Zde jsme vyhlásili soutěž: "kdo dříve najde hodiny?". Při generálce procházky 24. 8. totiž nebyly hodiny vidět. Byly zarostlé a našli jsme je jen díky paměti pod travou.
Pan Traugott byl první, kdo je 4. října spatřil. Tentokrát již byly v trávě patrné.

analematické v trávě

Po návratu k autům jsme se přemísťovali do Malšovic. Při cestě jsme udělali zastávku u základní školy v Úprkově ulici. Hodiny jsme mohli vidět a fotit jen přes plot.

Auta jsme zaparkovali v ulici Na Hrázce. Nejprve jsme fotili hodiny Na Hrázce 255. Pak jsme zavítali k Brožom.

U Brožů

Jako poslední jsme si nechali návštěvu Jana Tomka. Ten má na zhradě polární prstencové hodiny, které si sám zhotovil. Protože jeho zálibou jsou parní stroje, využil našeho zájmu a seznámil nás s některými kusy a nakonec i se svou sbírkou. Předvedl nám v činnosti jak mohutný stroj, tak i modely. Kromě odborného výkladu jsme zde dostali i pohoštění.

diskuze o prstencových hodinách stroj při funkci stroj při funkci

Chcete-li se něco dozvědět o parních strojích, klikněte sem.

Díky dopravním omezením a objížďkám v Hradci Králové jsme jeli na Nový hradec Králové oklikou. Tím jsme se vyhnuli krizovým situacím.
Seminář o slunečních hodinách

Po obědě v restauraci Na Biřičce jsme odjeli na hvězdárnu. V 16:30 začal dle programu seminář.

Pan Ciesla nás seznámil s možnostmi a aplikací programu pro výpočet slunečních hodin Orologi Solari. Stránky autora programu jsou zde.

O programu Orologi Solari

S hodinami v cizině nás seznámili Miloš Nosek (Rakousko), Karel Bejček (Řím, Mnichov) a manželé Pavel a Dana Uhrinovi (Itálie). Žasli jsme, co vše je ve světě k vidění a co by stálo za návštěvu (například muzeum v Mnichově).

Karel Bejček dychtivě sledujeme

V diskuzi vystoupil Jindřich Traugott, který upozornil na zpřesňující se mapy portálu Google. Je zde možnost vytvoření mapové vrstvy se slunečními hodinami a díky tomu i popularizaci slunečních hodin mezi uživateli těchto map.
Miroslav Brož nás informoval o méně známých vlastnostech programu SHC a katalogu slunečních hodin.


Tentokrát se mimohradečtí ubytovali v penzionu Amátka (2) a v Městských lázních (2). Okolo 21. hodiny se sešli u hodin na Malém náměstí, využili pohostinnosti Hradce a pokračovali ve vzájemné výměně zkušeností a zážitků při realizaci hodin.
Automobilový výlet

Protože byl na pozvánkách vyhlášen start nedělního výletu v 8:00 hod od hvězdárny, jel Miroslav Brož zkontrolovat, zda tam někdo nečeká. "Zdravé jádro" čekalo na shodném místě, kde začala sobotní procházka.

Vyjeli jsme v 5 autech, ale v Libřicích se počet aut zredukoval (pro technickou poruchu) na čtyři. Došlo k přeskupení účastníků ve vozidlech. V Králově Lhotě přistoupil poslední účastník výletu.


Hned u prvních hodin se dva aktivisté ujali nápravy ohnutého ukazatele. Naštěstí nikdo nevolal městskou (či jinou) policii. Pak jsme se šli podívat na jednu Dobrušskou zajímavost - jak je těžká žulová koule nadnášena tlakem vody.

podejte mi někdo trubku jako páku

Nejmladší účastník výpravy zjistil, že voda je teplá. Nelze se tomu divit, protože snahou projektanta bylo zaručit funkčnost i v mrazivém počasí. (Při startu výpravy byla teplota v Hradci Králové 1 °C. Z oken aut bylo nutno škrabat námrazu.)

ta voda je teplá?!

Další zastávkou bylo Husovo náměstí v Novém Městě nad Metují. Pavel Uhrin vyslovil myšlenku, že zde jsou na jiném rohu náměstí ještě jedny hodiny. Jeho přání objevit při výletu nové hodiny se mu nakonec podařilo, ale až odpoledne ve Velkém Dřevíči.

krátká zastávka

Další zastávkou bylo náměstí v Náchodě. Pod hodinami jsme pořídili společné foto.

Slunce nám přálo

Prokličkovali jsme Hronovem, abychom dojeli k hodinám p. Zímy. Domácí sice nebyli doma, ale ochotní sousedé alespoň umožnili vyfocení SV hodin.

foto od sousedů

V Polici nad Metují jsme nejprve ověřili existenci hodin na ulici 17. listopadu.
Neodolali jsme a šli alespoň na půl hodiny nahlédnout do muzea stavebnice Merkur. Řada z nás si přitom vzpomněla na své mládí.

stavebnice stále ještě žije

Zpoždění, které vzniklo, bylo vykompenzováno tím, že hlavní vchod do areálu bývalého kláštera v Polici byl zamčen (i přes úterní telefonické ujištění děkana, že ponechá odemčeno).


Následovala prohlídka trojích hodin v Teplicích nad Metují.

kovové poblíž zastávky ČD poblíž jídelny pro základní školu na šikmé ploše

Oběd byl zajištěn v penzionu Metuje. I při obědě se diskutovalo. Dohodli jsme se, že budeme ve vkládání zaniklých hodin a dekorací pokračovat.

u společného stolu

Těsně před výletem jsme se dozvěděli, že malíř a sochař Zdeněk Hůla ve Vernéřovicích instaloval skulpturu "Sluneční brána". Proto jsme operativně změnili plán a rozjeli se tam.

Nejprve jsme se zastavili u kostela sv. Michaela, kde zbyla jen stínová tyč.

kostel sv. Michaela

Pak jsme jeli cestou necestou, bohužel ne malotraktorem, ale osobními auty, na vrchol místního kopce. Zde stranou obce na okraji lesa poblíž turistické cesty stojí toto dílo.
Náhodný kolemjdoucí by jen těžko chápal, že jde svým způsobem o sluneční hodiny.

Sluneční brána

I my jsme k významu řešení dospěli po vzájemné výměně názorů.

kdyby tu alespoň tolik nefučelo

Odtud jsme ve 14:55 hod zahájili zpáteční cestu.

to by tu nikdo nečekal

První zastávkou při cestě zpět bylo občerstvení v obci Dědov.

chalupa sousedící se starostovou

Následovalo zastavení u pana Konráda ve Velkém Dřevíči. Chystá se na stavební úpravy domu. V rámci zateplení chce nahradit stávající jednoduché hodiny vsazením desky z polystyrénu s novými hodinami. Pokud by někdo chtěl jít v jeho šlépějích, upozornil na průhyb desky v důsledku nátěru jen z jedné strany.
Má zde jednu zajímavost. Uchycení stínové tyčky umožňuje kontrolovat správnost její instalace nebo "zda je Polárka na svém místě".

na terase u hodin na polystyrénu

V Dřevíči se 3 účastníci (Ciesla 2x, Uhrin) odtrhli a jeli si ověřit, zda v Dřevíči není amatérská hvězdárna (viděli kopuli). Zde objevili nové hodiny.
Když ostatní odjížděli, oni se šli podívat na troje hodiny pana Konráda.

Na zpozdilce jsme čekali v Rokytníku u kapličky.

navzájem se poleteme při focení hodin

Poslední zastávka u hodin byla v Červeném Kostelci. Zde Miloš Nosek informoval účastníky o historii vzniku hodin. Domácí, které jsme vytrhli z práce, nás přivítali.

Pozor, další hodiny!

Zavolali na sousedku, aby se pochlubila zajímavými vodorovnými hodinami. Dostali je darem ze zahraničí. Nedalo nám to a hodiny jsme si vyfotili. Snad měla být v misce i voda. Působivé by bylo, kdyby na rybářově prutu (stínový ukazatel) byl i vlasec spuštěný do vody.

prodávají jako bazének pro ptáky za $69.99

Okolo 17. hodiny jsme společné putování na parkovišti v Červeném Kostelci ukončili. Auta se rozdělila do dvou směrů. Moravští příznivci operativně vymysleli cestu domů (snad přes Polsko). Hradečtí jeli okolo Rozkoše do Královy Lhoty, kde se oddělil další člen výpravy.

V Libřicích došlo k provizorní opravě "odloženého" auta. Všichni se vraceli domů ve svých automobilech.

Během víkendového setkání bylo dostatek příležitostí k diskuzi a výměně poznatků či zkušeností. Rozešli jsme se bohatší o poznatky svých kolegů a s různými poznámkami, co jsme komu slíbili. Čas ukáže, zda došlo k naplnění slibů.
Plány do příštího roku

Kromě jiného jsme diskutovali termíny a místa dalších setkání. Nabídek bylo vždy několik a tak jsme v neděli u oběda hlasovali, kterému návrhu dát přednost.

Jarní výlet se uskuteční koncem března či začátkem dubna. Připraví jej moravští kolegové a bude v okolí Zlína.

Termín podzimní víkendové akce jsme stanovili na 5. a 6. září. Tentokrát bychom chtěli konečně realizovat setkání v Praze. Termín byl zvolen tak, abychom mohli přespat v Hostelu na Strahově (studentské koleje).
Zázemí bylo předběžně přislíbeno na Štefánikově hvězdárně (Petřín). Máme rok na upřesnění podmínek (koho požádat o vystoupení, optimalizovat trasu půldenní sobotní procházky a nedělní celodenní). V neděli předpokládáme, že bychom se přemísťovali pražskou MHD.

Na závěr parafráze. "Podzimní setkání máme za sebou, ať žije další."

Veďte prosím uvedené termíny v patrnosti a pokud možno, plánujte další akce v jiných termínech. Zapište si je do kalendáře na příští rok.


 

 
na úvodní stránku