Polární sluneční hodiny


V české literatuře se za polární sluneční hodiny označují ty, které mají číselník rovnoběžný se zemskou osou, respektive se stínovým ukazatelem (ten je rovnoběžný se zemskou osou).

Nejčastěji leží číselník takových hodin na válcové ploše.

Válcový číselník Válcový číselník

Je - li poloměr válcové plochy podstatně větší než výška válcové plochy, označujeme hodiny jako polární prstencové.

Z Hradce Králové
Z USA

Existuje mnoho konstrukčních řešení.

obrázek od Jana Kaliny z Zurichu

Aby sluneční hodiny ukazovaly i při rovnodennosti, nesmí prstenec stínit. Proto jsou často zhotovovány jako neuzavřený prstenec a jako samonosné.

Opět ze Saska
Z Itálie
Ze Stránčic

S číselníkem na rovinné ploše

Plocha číselníku může být i rovinná. Existuje několik základních orientací. Jednou z nich je polární jižní.
Číselník východních i západních slunečních hodin je rovněž rovnoběžný se zemskou osou, respektive se stínovým ukazatelem.

Z Vídně i s obratníky
Slovensko - Malý Smokovec

Polární hodiny na obecných plochách

Jak již bylo uvedeno, číselník polárních hodin musí být rovnoběžný se zemskou osou (s ukazatelem). Plocha číselníku může však mít různý tvar - šroubovice, rozevřená kniha a mnoho dalších.

na šroubovici
rozevřená kniha
na kotvě
odměněná realizace v soutěži Stíny času

Vícenásobné polární hodiny

Kleť

Zajímavé vícenásobné hodiny najdeme na Kleti. Sestávají hned ze čtvero různých polárních hodin:

celkový pohled
detail válcových slunečních hodin
východní na Kleti

Vícenásobné hodiny mohou používat několikanásobně rovinné číselníky. Známé je provedení ve tvaru kříže či hvězdy.

ve tvaru hvězdy

Obrázek byl převzat z francouzských stránek autora slunečních hodin Joël Robic.

Hodiny ve tvaru kříže jsou nazývány cross dial někdy jako memorial sundial. Následující obrázek je z britského Baslow.

ve tvaru kříže

Projekční sluneční hodiny

V poslední době se začíná množit výskyt dosud ojedinělého typu slunečních hodin, které pracují na principu projekce. Některé obrázky jsem převzal ze stránek Bildhauer-Atelier argetzi.

projekční

Mohou obsahovat i korekční analemu.

projekční

Mohou být zasazeny přímo do přírody i na podstavec.

projekční projekční

Projekční plocha nemusí být jedna rovina, mohou to být roviny dvě.

projekční

Obrázek byl převzat ze stránek Flickr a je ze stanoviště Xerta - Katalánsko či Španělsko? Obrázek dalších hodin je převzat ze stránek Reloj Solar.

projekční

Nekonvenční provedení navrhl Joan Olivares Alfonso. Obrázky byly převzaty ze stránek Reinholda Krieglera.

projekční
projekční
šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku