Přednáška na Matematicko-fyzikální fakultě UK

Dne 17. 10. 2013 jsem byl požádán Mgr. Zdeňkem Halasem, DiS., Ph.D. o přednášku v rámci semináře o aplikacích matematiky pro budoucí středoškolské učitele, který pořádá Matematicko-fyzikální fakulta UK. Mělo by se jednat o prezentaci konstrukce slunečních hodin (většina studentů o tomto neví skoro nic, což je velká škoda) a o prezentaci některých mnou zkonstruovaných či zrestaurovaných hodin.

Termín jsem mohl zvolit v libovolné úterý koncem listopadu nebo v prosinci. Zvolil jsem termín 3. prosince.

Pro přednášku jsem zvolil následující osnovu:

Základní principy nebeské mechaniky, činnosti slunečních hodin a význam časové rovnice lze dohledat na mých stránkách http://www.slunecni-hodiny.webzdarma.cz/princip.html.
Typy slunečních hodin jsou uvedeny na dalších stránkách o slunečních hodinách.

využití modelu

Model obsahuje polární válcové hodiny a dvoje rovníkové hodiny. Horní lze využít při záporné deklinaci Slunce a spodní při kladné deklinaci. V tomto případě u válcových hodin není použit samostatný ukazatel, ale využívá se stínu hrany válcové plochy. Časový údaj se odečítá z polohy předělu nasvícené a zastíněné části válcové plochy.

model vícenásobných slunečních hodin

Model obsahuje:


Ukazatel je pro všechny hodiny společný.

Z více než 95 hodin, které jsem ke dni přednášky navrhoval a podílel se na jejich realizaci, bylo obtížné vybírat. Výběr vznikl požadavkem zmínit jak repliky, obnovu historických hodin i návrh nových, to vše ve vymezeném čase vystoupení jeden a půl hodiny.

Posluchače jsem seznámil s replikami někdejších slunečních hodin (1797, 1905) ve Dvoře Králové a na zámku Škvorec, s obnovou dvojích slunečních hodin v klášteře v Milevsku a pomocí při restaurování hodin na budově MFF UK na Malostranském náměstí.

Z nově navržených hodin jsem se věnoval čtveřici hodin na budově penzionu v Kutné Hoře. Je to jediná budova v České republice, na které jsou hodiny na všech čtyřech vnějších zdech.

Seznámil jsem je rovněž se vznikem monumentálních slunečních hodin a slunečních hodin, které pracují i v noci.

přednášející přednášející

V diskuzi byly zmíněny sluneční hodiny na terase Místodržitelského letohrádku - kulové. Pak jsem připomněl hodiny analematické.

Byl jsem požádán, abych poradil, jak postupovat, kdyby si někdo z posluchačů chtěl doma pořídit vlastní sluneční hodiny. Poradil jsem, že musí nejprve vypozorovat vhodné umístění hodin, aby nebylo během roku a jednotlivých dnů příliš zastíněno.
Pak jsem prakticky vysvětlil použití metody "na selský způsob", resp. záznamem stínu - jak vyrobit šablonu a jak ji použít.

Za své vystoupení jsem sklidil ovace. Nebyly sice ve stoje, ale reakce posluchačů byla pro mne fascinující.

Cítil jsem se jako umělec, který má posluchačům za jejich zájem přidat přídavek. Ukázal jsem postup prací při výstavbě monumentálních hodin.


 
šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku