Přednáška v Městském muzeu Žamberk

V srpnu 2010 uspořádalo Městském muzeum v Žamberku výstavu Tak jde čas .... Během konání výstavy pořádalo dvě besedy, jednu o hodinách a druhou o slunečních hodinách. Na jejich žádost jsem se úvodní přednášky k besedě o slunečních hodinách ujal.

pozvánka výstava

Po vysvětlení principu slunečních hodin jsem posluchače seznámil se základními typy. Našel se jeden, který si chtěl hodiny vyrobit sám. Nevím, zda mu mé vysvětlení stačilo. Bohužel se už neozval a tak ani nevím, zda k realizaci došlo.

přednášející při přednášce

Mezi vystavovanými exponáty byly dvoje sluneční hodiny.

přenosné sluneční hodiny ze sbírek muzea

První jsou mosazné, ryté, na třech nastavitelných šroubech. Číselná stupnice je uvnitř vyryté stuhy. V její vnitřní části jsou umístěny římské číslice od IIII přes XII do VIII. Mezi číslicemi jsou rozmístěny půlhodinové značky. Ve vnější části stuhy je jemné dělení po minutách. V podélné ose je instalován šikmý ukazatel. V jeho spodní části je umístěn závěs, z kterého je spuštěna olovnice. Pod ní je značka, která umožňuje nivelizaci stupnice. Nad ukazatelem je instalována buzola. Díky ní je možno hodiny orientovat vůči světovým stranám. Nad buzolou je vyryt nápis (signování) "Joannes Georgius Braun fecit Vienne".

přenosné sluneční hodiny ze sbírek muzea

Druhé hodiny sestávají z dřevěné desky s číselníkem a plechového ukazatele. Hodinové čáry jsou v rozsahu od VI. do XII. hodiny vyznčeny po půlhodinách. Ve vnitřní části jsou rysky pro časové dělení po pěti minutách.
Druhá polovina desky s odpoledním číselníkem chybí.


 
šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku