Rovníkové sluneční hodiny


V české literatuře se za rovníkové sluneční hodiny označují ty, které mají rovinu číselníku rovnoběžnou s rovinou rovníku. Stínový ukazatel, který je rovnoběžný se zemskou osou je k tomuto číselníku kolmý.

Slunce se pomyslně okolo ukazatele otáčí přibližně vždy o 15° za jednu hodinu. Díky "vhodnému umístění" číselníku jsou hodinové čáry na těchto hodinách rozmístěny po uvedených 15°.

Princip hodinového úhlu

Vzájemná poloha rovinných číselníků je patrná z obrázku.

Vzájemné polohy rovinných číselníků

Vlevo je svislý číselník, vpravo rovníkový číselník. Vzájemná poloha číselníků je uprostřed.

Příkladem zajímavého provedení rovníkových hodin jsou hodiny z Londýna.

zajímavé provedení hodin

Vzhledem k tomu, že deklinace Slunce se během roku mění, mění se úhel pod kterým Slunce v různých ročních obdobích svítí na číselník.

Číselník je ozařován ze shora i zespoda!

V obdobích, kdy je deklinace kladná (jaro, léto) svítí Slunce na číselník shora.

Horní číselník - jaro, léto

V obdobích, kdy je deklinace záporná (podzim, zima) svítí Slunce na číselník zespoda. Proto některé rovníkové hodiny jsou zhotoveny se dvěma číselníky.

Horní číselník - jaro, léto

Pravidelné dělení loukoťového kola nabádá ke zhotovení slunečních hodin.

Také sluneční hodiny

Stačí přece jen nastavit správný sklon okola a zorirentovat k jihu. Hodinové čáry již přece kolář udělal.


šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku