Společnosti zabývající se slunečními hodinami

V různých zemích vedly společné zájmy osob ke vzniku zájmových organizací zaměřených na sluneční hodiny. Tyto společnosti napomáhají tomu, aby sluneční hodiny ani v dnešní době neupadly v zapomnění. Jejich záměry a cíle jsou zhruba následující:

V říjnu 1995 uvedl Enrico Del Favero ze sekce slunečních hodin společnosti UNIONE ASTROFILI ITALIANI (UAI) přehled společností. Tehdy platné - převzaté údaje jsem doplnil hvězdičkou.

Země kde společnost působí Rok vzniku Počet členů Počet setkání v roce
Itálie* (UAI/QS)19691001,5
Německo* (DGC/SU)19711001
Francie* (SAF)19721202
Holandsko* 19781504
Maďarsko* 1981301
Španělsko 19881001
Velká Británie* (BSS)19896001
Rakousko* 1990691
Severoamerická společnost (NASS)1994-1
Belgie* 1995--
Švýcarsko (SFB) 1999?-2
Japonsko 2000--
ČR (ASHK/SH) 2007202
Polsko? 2011--

Jiný přehled společností zabývajících se slunečními hodinami je uveden na http://www.sweb.cz/hodiny/aktivity.html.

Výše uvedená tabulka by nyní obsahovala údaje o dalších společnostech. Ve Španělsku působí takových organizac několik, ve Francii působí navíc asociace pro zachování a renovaci slunečních hodin v Alsasku, v USA sídlí severoamerická společnost pro sluneční hodiny NASS, obdobný spolek pracuje i v Quebeku. 25. března 2000 vznikla obdobná společnost v Japonsku - viz titulní list jejich časopisu.

titulní list časopisu japonské gnómonické společnosti

Počet členů a další údaje uváděné v tabulce by dle aktuálního stavu byly odlišné. Místo údajů, které neznám, jsem vložil pomlčku.

Spolky známé v Evropě jsem se pokusil zakreslit do mapky.

Zakreslení spolků do mapky

S radostí mohu konstatovat, že od 29. 4. 2007 obdobný spolek existuje i u nás.
Od té doby se místa našich výletů a seminářů (setkání s odborným programem) mění tak, abychom se postupně seznámili se zajímavými hodinami po celé republice.

V Polsku jsou patrné aktivity, díky nimž letos možná vznikne podobný spolek příznivců slunečních hodin. Pokud se dozvím, že k tomu došlo, budu Vás informovat.

Před vznikem spolku jednotlivé aktivity při propagaci slunečních hodin nebo aplikacích gnómoniky (věda o slunečních hodinách) probíhaly na sobě nezávisle. Věřme, že se situace zlepší a budeme o nich alespoň informováni.

Zájem o sluneční hodiny lze pozorovat i u nás. Jednotlivé aktivity osob a organizací při propagaci slunečních hodin nebo aplikacích gnómoniky (věda o slunečních hodinách) u nás dlouho probíhaly na sobě nezávisle.

Z aktivit, které předcházely vzniku spolku (pokud o nich vím), to byly například:

na úvodní stránku