Světové sluneční hodiny

Úkolem hodin, kterým je věnována tato stránka, je určit kde na světě je v současném okamžiku poledne. Namísto hodinových čar jsou rysky či značky a jména měst či metropolí.

V české terminologii není název takových slunečních hodin ustálen.

Vzdálenost rysek s názvy měst od polední čáry odpovídá umístění na polednících. Umístění odpovídající dopoledním hodinám odpovídá umístění na východ od stanoviště s hodinami a naopak umístění odpovídající odpoledním hodinám odpovídá umístění na západ od stanoviště s hodinami.

foto světových hodin

Tento typ hodin se zpravidla používá v kombinaci s klasickými slunečními hodinami. Hodiny na výše uvedeném obrázku mají na číselníku několik stupnic:

V České republice se dá výskyt hodin udávající místo, kde je poledne ve světě, spočítat na prstech.

foto světových slunečních hodin

Hodiny udávající poledne ve světě mohou být realizovány na vodorovné ploše. Mohou být součástí vodorovných hodin, mohou udávat nejen poledne, ale i půlnoc.

foto hodin na vodorné ploše

Nemusí být vždy v kombinaci se slunečními hodinami, které udávají čas. Mohou být realizovány jako samostatné.

Pro ilustraci jsem použil foto modelů slunečních hodin pana Mareše.

foto poledních světových hodin

Hodiny udávající poledne ve světě mohou být řešeny jako polární jižní.

poledne ve světě na polárních jižních slunečních hodinách


šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku