Severní sluneční hodiny

Zatímco umístění slunečních hodin na zdech orientovaných jižním směrem je běžné, méně obvyklé a nečekané jsou sluneční hodiny na severní zdi. Možná, že se začínáte smát a tvrdit, že na severní zeď přece Slunce nesvítí. Připomeňme si však, že:

Funkci severních hodin lze nejlépe ilustrovat v období letního slunovratu. Představme si, že číselník jižních hodin je místo na zdi vykreslen na průhledném skle. Je-li sklo správně zorientováno vůči světovým stranám, pak z jedné strany lze použít hodiny jako severní a z druhé jako jižní.

boční pohled na sluneční hodiny

V období letního slunovratu vychází slunce na severovýchodu. Tehdy svítí na desku ze severní strany. Jeho azimut se s narůstající denní dobou zvětšuje. Od okamžiku, kdy svítí slunce z východního směru (pro zeměpisnou šířku 50° je to v 7 hodin a 25 minut SEČ) začne svítit na jižní stěnu. Od této doby jsou v činnosti jižní sluneční hodiny a to až do okamžiku, kdy slunce svítí ze západu. V našem případu je to v 16 hodin 35 minut SEČ. Od této doby až do západu jsou opět v činnosti severní sluneční hodiny.

Obdobně jako u ostatních slunečních hodin, lze určit rozsah denní pracovní činnosti v závislosti na ročním období pro severní sluneční hodiny.

rozvrh činnosti hodin

Jak vyplynulo z předchozího, severní sluneční hodiny "pracují" pouze v období mezi rovnodennostmi, na jaře a v létě. Jejich číselník sestává ze dvou částí - ranní a večerní. Nejdelší dobu během dne pracují o letním slunovratu, tehdy jsou činné asi tři a půl hodiny ráno a stejně dlouhou dobu večer. Délka jejich činnosti ráno a večer se od letního slunovratu s přibližující podzimní rovnodenností zkracuje. V období mezi rovnodennostmi (kalendářní podzim a zima) "nepracují" vůbec. Od jarní rovnodennosti se naopak délka jejich denní činnosti s přibližujícím letním slunovratem prodlužuje.

číselník severních hodin

Protože je lze využít během roku jen poměrně zřídka, vyskytují se spíše pro kompletnost tam, kde jsou sluneční hodiny orientované k ostatním světovým stranám. Číselníkem severních slunečních hodin jsou vybaveny vícenásobné hodiny v obci Dobřív (okres Rokycany) nebo v Moravské Třebové.

Číselník severních hodin - Dobřív 1994 Číselník severních hodin - Moravská Třebová 2005

Severní hodiny v Dobřívi jsou umístěny v podstavci sochy, v Moravské Třebové jsou součástí vícenásobných hodin pultového typu.

šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku