Vícenásobné sluneční hodiny

Vícenásobné sluneční hodiny vzniknou buď vícenásobným použitím hodin stejného typu nebo kombinacemi hodin různého typu (vodorovné, svislé, polární, rovníkové) na jednom stanovišti nebo tělese. Číselník mohou mít na různých druzích ploch (rovinných, válcových, kulových, obecných). Mohou být na vypouklých plochách nebo v dutinách. Jejich vzájemnou kombinací lze vytvořit vícenásobných slunečních hodin nespočetné množství.

Na pevných stanovištích se vyskytují nejčastěji svislé hodiny. Z tohoto důvodu lze vícenásobné sluneční hodiny spatřit nejčastěji na zdech budov, zpravidla ve dvojicích. Pak bývají označovány jako párové nebo rohové. Můžeme je nalézt na rozích budov nebo na vnitřních zdech (dvorany, atria). Dle toho, jak byla budova orientována při stavbě, mohou být orientovány do základních světových stran nebo vůči nim natočeny.

Činnost vodorovných slunečních hodin na volném prostranství není ničím omezena. Jak je patrné z následujícího obrázku, rozsah jejich pracovní činnosti během dne je vymezen okamžiky východu (na obrázku levá mezní čára) a západu Slunce (pravá mez).

'pracovní doba' vodorovných hodin

Svislé (nástěnné) hodiny fungují jen tehdy, svítí-li na stěnu Slunce. Například jižní zeď je osvětlena, svítí-li slunce z východního až západního směru. V pravé poledne (místního času) svítí slunce vždy z jižního směru. Pro ostatní hodiny se úhel, měřený ve vodorovné rovině, pod kterým slunce svítí na zeď (azimut slunce), mění v závislosti na roční době. Díky tomu se rozsah činnosti nástěnných hodin mění v závislosti na ročním období. Pro základní orientace hodin (J, V, Z) vůči světovým stranám je rozsah jejich činnosti během dne (v zeměpisných šířkách 50°) patrný z obrázků.

'pracovní doba' svislých jižních hodin 'pracovní doba' svislých východních hodin 'pracovní doba' svislých západních hodin

Kromě již známých mezí (východ a západ Slunce) jsou zde omezení daná azimutem příslušné stěny. V závislosti na orientaci zdi se poloha mezí pro okamžiky, kdy na stěnu s příslušným azimutem svítí slunce, mění. Jaký by byl rozsah činnosti hodin na zdi orientované k jihozápadu je patrné z dalšího obrázku.

'pracovní doba' jihozápadních hodin

O severních hodinách je pojednáno na samostatné stránce. Jedním z důvodů použití vícenásobných nástěnných hodin je možnost použít (ve slunných dnech) vždy alespoň jedny z nich.

Příkladem vícenásobných nástěnných hodin je trojice hodin s orientací do základních světových stran, kterou lze spatřit v atriu obecního úřadu (kdysi klášter) v Benešově.

východní číselník jižní číselník západní číselník

Čtyři číselníky jsou umístěny na podstavci sochy Jana Nepomuckého v Dobřívi (okres Rokycany).

hodiny cca z roku 1654 Číselník jižních hodin - Dobřív 1994

Vzhled severního číselníku je uveden na samostatných stránkách věnovaných severním slunečním hodinám.

Čtveřice hodin, s orientací vůči základním světovým stranám natočenou, se nalézá v Praze na dvou místech. Jedny jsou na hřbitově v Malvazinkách a druhé v Kinského zahradě na Smíchově.

hranolové sluneční hodiny Kristus sv. Marie hranolové sluneční hodiny v Kinského zahradě

Trojici hodin lze vidět na Pyrámu v Ohrazenicích (okres Turnov).

Sluneční hodiny se vyskytují v párech na řadě míst, například v Kladrubech (okres Pardubice), Ratibořicích (okres Náchod). Dvojici hodin na rohu Malostranského náměstí a Tomášské ulice je uveden na samostatné stránce.

V bývalých klášterech a palácích lze spatřit na jedné zdi i několik slunečních hodin s různými druhy času, kalendářními údaji (kalendárium), astronomickými údaji (azimut či výška Slunce, délka dne a noci) a podobně. Například v Břevnovském klášteře v Praze jsou na jižní stěně dvoje hodiny. Zatímco levé ukazují počet hodin od západu Slunce, pravé ukazují počet hodin od východu Slunce. (Obojí ukazují rovněž poloorlojní čas.)

levé hodiny pravé hodiny

Nejvíce slunečních hodin na shodné zdi je v České republice v klášteře premonstrátů v Praze na Strahově. Na jižní zdi jsou vedle sebe šestery hodiny.

několikery sluneční hodiny

Kombinaci pěti svislých a rovníkových hodin je možno spatřit v Moravské Třebové, na nádvoří zámku. Jejich dřívější vzhled lze spatřit na stránce věnované obnově hodin a současný vzhled na stránkách věnovaných hodinám v Moravské Třebové.

Kombinace různých typů slunečních hodin na jednom tělese se u nás mnoho nevyskytují. Nejznámější jsou hodiny z kolonády ve Františkových Lázních.

Z jižní strany jsou umístěny číselníky vodorovných, svislých a ve dvou dutinách polárních hodin. V dalších dvou dutinách je východní a západní číselník. Ze severní strany jsou viditelné číselníky rovníkových hodin.

pohled od jihozápadu

Za povšimnutí stojí, že pouze u horních rovníkových hodin je třeba jako ukazatel tyčka. V ostatních případech je ukazatelem hrana masívu hodin.

pohled od severovýchodu

Někdy jako vícenásobné hodiny bývá označován číselník s několika systémy hodinových čar.


 

 
šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku
 
obrázky 'mých' hodin