Sluneční hodiny které zhotovil Miloš Nosek

Sluneční hodiny

Sluneční hodiny patří mezi nejstarší přístroje, kterými se člověk snažil zachytit běh času. Čas se měřil podle délky a směru stínu celá tisíciletí. Nejznámější jsou nástěnné, mají však mnoho různých forem.

Chcete-li se dozvědět o slunečních hodinách více, chcete-li vědět jak pracují, s jakými typy slunečních hodin se můžete setkat, mohou Vám mé stránky posloužit.

Uvažovali jste o pořízení či koupi slunečních hodin?

Pokud hledáte někoho, kdo by Vám sluneční hodiny navrhl nebo jen inspiraci pro jejich zhotovení, mohou Vám tyto stránky posloužit. Nebo můžete navštívit jiné stránky o slunečních hodinách.

Sluneční hodiny musí být navrženy pro konkrétní stanoviště (přesnou poštovní adresu nebo zeměpisné/GPS souřadnice). U svislých hodin je třeba do výpočtu zahrnout navíc azimut stěny.

Sluneční hodiny Vám mohu spočítat a navrhnout i jejich výtvarné řešení.

sluneční hodiny dle mého návrhu

Pomohu při restaurování starších hodin

Na některých stanovištích jsou zbytky slunečních hodin. Někdy stačí obnovit malbu číselníku a doplnit novým ukazatelem, jindy k zachovanému ukazateli naopak doplnit číselník.

Vždy je třeba stav slunečních hodin odborně posoudit a rozhodnout další postup.

Výsledkem mohou být restaurované funkční (gnómonicky správné) sluneční hodiny.

 

Jak sluneční hodiny pracují?

Sluneční nhodiny se řídí přírodními zákony (ať již je nazýváme fyzikálními, zákony nebeské mechaniky či jinak). Nepodřizují se rytmickému pohybu kyvadla či kmitům křemíkového oscilátoru.

Při pohledu laika na polohu stínu ukazatele slunečních hodin se může zdát, že neukazují přesně. Pokud se seznámíte s principem jejich činnosti, budete vědět, proč několikrát v roce se údaj slunečních hodin značně od běžně užívaného času liší.

Pokud budete vědět, co je časová rovnice a jaký viliv má zepěpisná délka stanoviště, budete umět čas udávaný slunečními hodinami korigovat.

 

O spolcích příznivců slunečních hodin

Fandové slunečních hodin žijí v mnoha zemích. Sdružují se do spolků, pořádají různé akce – soutěže, setkání, exkurze a výlety za slunečními hodinami. Díky nim si navzájem rozšiřují své znalosti, vzájemně se informují o nových poznatcích z oboru gnómoniky (nauka o slunečních hodinách), provádějí slunečních hodin, dozvídají se o aktivitách v zahraničí atd.

Sluneční hodiny a jejich příznivci v zahraničí

Přehled společností zabývajících se ve světě slunečními hodinami je uveden na stránkách http://www.sweb.cz/hodiny/aktivity.html.

Příznivci slunečních hodin u nás

Od 29. 4. 2007 existuje spolek příznivců slunečních hodin i u nás.

 

Katalogy slunečních hodin

Jednou z aktivit příznivců slunečních hodin je zpracovat katalog slunečních hodin.
Ne jinak je tomu u nás.

 

Sluneční hodiny v zahraničí

 

Příznivci slunečních hodin - spojte se!!!

Vím, že dříve narozeným výše uvedený slogan evokuje úplně něco jiného. Nicméně věřím, že "v jednotě je síla" a že společné úsilí vede k lepším výsledkům než nezávislá aktivita jednotlivců.

Uvítám, pokud tato stránka bude podnětem ke vzájemné spolupráci přátel slunečních hodin.
Pošlete mi mail:klikněte na mne

Zde se můžete dozvědět o vydané knize o slunečních hodinách.šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku
 
 
 
test rychlosti stahování